top of page

UEFA Women's Development Matches at Maes TegidMaes Tegid will play host to three UEFA Women's U16's Development matches over the coming days, as Czechia, Iceland, Israel and Cymru all compete in the tournament.


All matches will be free admission for any supporters who wish to attend the three games at Maes Tegid, with refreshments on offer at our burger van.


The games to take place will be:


Iceland vs Israel - Thursday 13th April, 11:00am KO


Cymru vs Czech Republic - Thursday 13th April, 4:00pm KO


Israel vs Czech Republic - Sunday 16th April, 11:00am KOFydd Maes Tegid yn cynnal tair gêm Datblygu dan 16 Merched UEFA dros y dyddiau nesaf, wrth i Czechia, Gwlad yr Iâ, Israel a Cymru i gyd yn gystadlu yn y twrnament.


Bydd mynediad am ddim i bob gêm i unrhyw gefnogwyr sy’n dymuno wylio’r tair gêm ym Maes Tegid, gyda bwyd a diodydd ar gael yn ein fan byrgyrs.


Y gemau fydd yn cael ei chwarae fydd:


Gwlad yr Iâ vs Israel - dydd Iau 13fed o Ebrill, 11:00y.b CG


Cymru vs Gweriniaeth Tsiec - dydd Iau 13fed o Ebrill, 4:00y.p CG


Israel vs Gweriniaeth Tsiec - dydd Sul 16fed o Ebrill, 11:00y.b CG

bottom of page