top of page

New Academy Director AppointedMae Clwb Pêl-droed Tref Y Bala yn falch o gyhoeddi penodiad Dan McNeil fel ein Cyfarwyddwr

Academi newydd.


Mae Dan wedi bod yn Hyfforddwr gyda Trwydded 'B' yn ein Hacademi ers 9 mis ac wedi cyflwyno

cynnig ardderchog ar gyfer trefnu a datblygu dyfodol yr Academi gan ystyried y newidiadau

sylweddol sydd wedi dod i'r amlwg yn ein statws newydd.


Mae'r Clwb yn cydnabod bod Dan yn ifanc ond mae ei frwdfrydedd a'i ymrwymiad i sicrhau parhad yr Academi yn ystod y cyfnod o reoli dros dro wedi creu argraff ar y Clwb.


Mae'n ddechrau cyfnod newydd gyda'n Academi ac mae'r her sy'n ein hwynebu i ddychwelyd i ddosbarthiad 'B' yn frawychus. Mae Dan yn gwbl ymwybodol o'r heriau hyn ac mae wedi nodi dogfen ysbrydoledig i fynd i'r afael â phob agwedd ar y dasg sydd o'n blaenau.


Rydym yn croesawu Dan i'w swydd newydd.


Nigel Aykroyd

Prif Weithredwr – Clwb Pêl-droed Tref Y Bala.


-----------


Bala Town FC are pleased to announce the appointment of Dan McNeil as our new Academy

Director.


Dan has been a ‘B’ License Coach at our Academy for 9 months and submitted an excellent proposal

for the future organization and development taking into account the significant changes that have

materialized in our classification status.


The Club acknowledges that Dan is at a young age but have been impressed with his enthusiasm and

commitment to ensuring continuity during the period of interim management.


It is the beginning of a new era with our Academy and the challenge we face to return to a ‘B’

classification is daunting. Dan is fully aware of these challenges and has set out an inspirational

document to tackle all aspects of the task ahead.


We welcome Dan into his new position.


Nigel Aykroyd

Chief Executive – Bala Town Football Club.

Comments


bottom of page