top of page

Manylion Cwpan Y Bragdy 2022Yn dilyn tyny'r enwau allan o'r het ar nos Fercher, dyma'r gemau sydd wedi eu tyny allan:


Gêm Rhagbrofol: Llandderfel vs Waen - Dydd Mawrth Mai 17


Rownd Go-Gynderfynol: Plas Coch vs Pentrefoelas - Dydd Mercher Mai 18

Llanuwchllyn vs Godre'r Berwyn - Dydd Iau Mai 19

Ysbyty Ifan vs Clwb Lem - Dydd Gwener Mai 20

Cerrig vs Llandderfel/Waen - Dydd Mawrth Mai 24


Rownd Gynderfynol: I'w gael ei chwarae ar Dydd Iau Mai 26 a Dydd Gwener Mai 27


Rownd Derfynol: I'w gael ei chwarae ar Dydd Gwener Mehefin 3ydd


Fydd pob gêm yn dechrau am 6:30yh


Fydd mynediad i bob gêm yn £2 - Oedolyn / £1 - Plant


I weld y rheolau, ewch i'r tudalen yma: Cwpan Y Bragdy / Bragdy Cup

Comments


bottom of page