top of page

Trevor Weston Edwards "Trev West"

Trist i ni yma yng Nglwb Peldroed Tref Y Bala oedd clywed am farwolaeth Trevor Weston Edwards, 65 Blaen Ddol, neu yn hytrach ac i lawer ohonom "Trev West"


Bu yn was ffyddlon am gyfnod hir ar Faes Tegid yn twtio'r pafiliwn, glanhau ystafelloedd newid, a marcio'r cae cyn gemau.


Roedd yn gymeraid, a roedd ganddo ddawn dweud unigryw. Cydymdeimlwn a'r teulu oll yn eu colled.


Hir fydd y cof am Trev, Cwsg Yn Dawel.
Comentarios


bottom of page