top of page

Ted EdwardsMae CPD y Bala yn hynod drist o glywed am farwolaeth yr unigryw Teddy Edwards ar Ddydd Llun.


Roedd Ted yn cael ei adnabod yn annwyl fel Mr Bala Town. Roedd yn ddylanwad ysbrydoledig ar bopeth oedd yn ymwneud â'r Clwb, ers mwy o flynyddoedd nag y gall neb ohonom gofio.


Ni fydd ei ymroddiad, ei ymrwymiad, ei frwdfrydedd na'i wasanaeth anhunanol i'r Clwb fyth yn cael ei anghofio.


Gwasanaethodd Ted y Clwb mewn nifer o swyddi-Ysgrifennydd, Aelod o'r pwyllgor, Is-Gadeirydd, Is-Lywydd gydol oes a chwaraewr.


Yr ydym wedi colli gwr bonheddig cywir, gwas gonest gweithgar i'r Clwb a pherson a ddisgleiriodd fywydau pawb y cyfarfu â hwy, gyda'i hiwmor heintus a'i ddidwylledd cadarn.


Ted, bydd colled fawr ar eich ôl, gan bawb ohonom ym Maes Tegid. Cwsg yn dawel Tedi Ianto.


Bala Town Football Club are deeply saddened at the passing of our one and only Teddy Edwards.


Ted, affectionately known as Mr Bala Town, has been an inspirational influence on everything concerned with the Club for more years than any of us can remember.


His dedication, commitment, enthusiasm and unselfish service to the Club will never be forgotten. Ted served the Club in almost every conceivable position, Player, Secretary, Committee member, Vice Chairman and lifelong Vice President.


We have lost a true gentleman, an unbelievably hardworking servant to the Club and a person who brightened the lives of everyone he met with his infectious humour and unswaying integrity.


Ted, you are irreplaceable and will be so sorely missed by every single one of us at Maes Tegid. RIP Teddy Ianto.
Komentáře


bottom of page