top of page

Richard John Edwards
Gyda thristwch mawr yr ydym yn estyn ein cydymdeimlad dwysaf a theulu a chyfeillion Richard John Edwards ( Rich bach )


Bu yn chwarae rhan fwyaf o'i bêl droed yma ar Faes Tegid dros gyfnod o bedair degawd, o'r chwedegau hwyr hyd at ddechrau'r ganrif hon.

Roedd ei arddull a'i ymroddiad at y gêm yn un na fedr neb ei ddisgrifio, yn ysgafn ei gorff, yn athletwr, gyda chalon enfawr.


Yn wir mae un gair yn dod i'r meddwl sydd yn disgrifio Rich Bach i'r dim, LEGEND.


Cwsg yn dawel Rich.
It is with great sadness that we extend our deepest condolences to the family and friends of Richard John Edwards (Rich Bach)

He played most of his football here on Maes Tegid over a period of four decades, from the late sixties until the beginning of this century.


His style and dedication to the game was one that no one could describe, light in body, an athlete, with a huge heart.


Indeed one word comes to mind that describes Rich Bach, LEGEND.

Sleep in peace Rich.
Comments


bottom of page