top of page

JD Welsh Cup Final SongMae'r Clwb wedi cyfansoddi cân arbennig ac unigryw ar gyfer ffeinal Cwpan Cymru.


Yr ydym yn chwilio an gefnogwyr i ddod at eu gilydd i ganu'r gân arbennig hon tra y byddwn yn paratoi ar gyfer y diwrnod mawr.


Hoffwch y datganiad yma ar unrhyw sianel cyfryngau cymdeithasol os yr hoffech ymuno yng nghôr y Clwb ar gyfer ffeinal Cwpan Cymru. Daw mwy o wybodaeth yn fuan."


The Club have composed a special and unique Welsh Cup Final song to celebrate this momentous occasion.


We are looking for supporters to come together to sing this special song whilst we build up to the big day.


Please can you ‘like’ this announcement on any social media platform if you might be interested in taking part in our Cup Final Fun Choir. More information to follow soon “Comentarios


bottom of page