top of page

Gwybodaeth Cwpan y Bragdy 2024Mae ceisiadau tîmau ar gyfer Cwpan y Bragdy 2024 yn agored i fyny at Dydd Sul Ebrill 21ed, gyda'r twrnament yn dechrau yn ganol mis Mai.


Ceisiadau ysgrifenedig i gynnwys enw’r tîm a manylion cyswllt naill ai i:


Nigel Aykroydnigel.aykroyd@aykroyds.co.uk – 07710 931198

 

Arwel Roberts Ty Nant - arweltynant@gmail.com – 07534 000664


Am rheolau y twrnament, ewch i'r linc yma - RHEOLAU
Team entries for this years Bragdy Cup are open until Sunday, April 21st, with the tournament beginning in mid May.


Entries in writing to include team name and contact details to either:

 

Nigel Aykroydnigel.aykroyd@aykroyds.co.uk – 07710 931198

 

Arwel Roberts Ty Nant - arweltynant@gmail.com – 07534 000664


For the tournament rules, head to this link - RULES

 Comments


bottom of page