top of page

Dei YatesMae Clwb Pêl Droed y Bala yn hynod drist o glywed am farwolaeth Dei Yates.


Yr oedd Dei yn ffyddlon ac arbennig i'n Clwb ac i'r gymuned gyfan am fwy o flynyddoedd na all y mwyafrif ohonom gofio. Mi fydd ei golled yn enfawr ganddom i gyd.


Roedd Dei yn wr bonheddig gyda'i wên ddireidus bob tro pan gyfarchodd pawb a gyfarfu.Roedd ei waith gwirfoddol dros y gymuned yn dyst i'w barodrwydd anhunanol i helpu pawb a pharhaodd ei ymroddiad ar hyd ei oes , er bod y blynyddoedd yn dal i fyny ag ef yn raddol.


Mae'r Clwb yn anfon eu cydymdeimad dwysaf i'r teulu cyfan.


Cwsg yn dawel Dei.

Bala Town Football Club are deeply saddened by the passing of Dei Yates.


Dei has been a tremendous servant to both our Football Club and to the whole community of Bala for more years than most of us can remember. He will be sorely missed by us all.


Dei was a true gentleman with an infectious smile which greeted everyone he met. His voluntary work for the community was a testament to his unselfish willingness to help everyone and this dedication continued throughout his life even though the years were gradually catching up with him.


The Club send their sincere condolences to all his family.


Rest in peace Dei.
Comments


bottom of page