top of page

Datganiad Clwb / Club StatementYng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Clwb Pêl-droed Tref Y Bala a gynhaliwyd ar 13 Gorffennaf 2023 yn afnodus derbyniwyd ymddiswyddiad Llywydd ein Clwb.


Diolchwyd yn ddiffuant i Mr Joe Roberts am ei ymrwymiad hirsefydlog i'r Clwb fel Llywydd. Derbyniodd Joe y swydd ar 17 Mehefin 2002 ac mae wedi rhoi 21 mlynedd o wasanaeth eithriadol i'r clwb. Diolch yn fawr, Joe.


Yn yr un cyfarfod, mae'r Clwb yn falch iawn o allu penodi Mr Arwel Griffiths (Awi Ty'n Ffridd) yn Llywydd newydd. Mae Arwel wedi gwasanaethu'r Clwb fel chwaraewr, rheolwr, aelod o'r pwyllgor a noddwr arbennig ers dros 30 mlynedd. Mae Clwb Pêl-droed Tref Y Bala yn falch o gael Arwel fel eu Llywydd newydd.At the AGM of Bala Town FC held on 13th July 2023 the resignation of our Club President was reluctantly accepted.


Mr Joe Roberts was sincerely thanked for his longstanding commitment to the Club as President. Joe accepted the position on the 17th of June 2002 and has given the Club 21 years of exceptional service. Thank you, Joe.


At the same meeting, the Club are delighted to be able to appoint Mr Arwel Griffiths (Awi Ty'n Ffridd) as the new President. Arwel has served the Club as player, manager, committee member and major sponsor for over 30 years. Bala Town FC are proud to have Arwel as their new President.

Comments


bottom of page