top of page

Cwpan Y Bragdy 2023CWPAN Y BRAGDY 2023


Gwybodaeth gynnar am Cwpan Y Bragdy 2023


Bydd ceisiadau'r tîmau yn cau Dydd Sul Ebrill 23ed

Bydd y twrnament yn dechrau ganol mis Mai


Ceisiadau ysgrifenedig i gynnwys enw’r tîm a manylion cyswllt naill ai i: -


Early information for the Bragdy Cup 2023


Team entries will close Sunday 23rd April

Tournament will begin in mid-May


Entries in writing to include team name and contact details to either:


Nigel Aykroyd – nigel.aykroyd@aykroyds.co.uk – 07710 931198


Arwel Roberts Ty Nant - arweltynant@gmail.com – 07534 000664


--------------------------------------


Comments


bottom of page