top of page

Club Statement: Carwyn EdwardsYn anffodus mae Clwb Pêl-droed Tref Y Bala yn cyhoeddi ymadawiad Pennaeth Hyfforddi'r Academi, Carwyn Edwards ar Fedi 1af 2023.


Mae Carwyn wedi manteisio ar gyfle newydd gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru ac rydym yn dymuno pob llwyddiant iddo yn ei swydd newydd. Mae Carwyn wedi bod yn allweddol yn natblygiad ein Academi dros y 4 blynedd diwethaf ac rydym yn ddiolchgar am ei holl ymdrechion i wella safonau'r Academi ym Maes Tegid. Bydd y Clwb yn cyhoeddi swyddi rheoli dros dro dros yr wythnos nesaf wrth i ni roi'r camau gweithredu sydd eu hangen i gymryd lle'r swydd wag a adawyd gan ymadawiad Carwyn. Rydym yn ddiolchgar unwaith eto i Carwyn am ei gymorth parhaus i alluogi'r weithdrefn hon i ddigwydd a sicrhau parhad strwythurau'r Academi. Bala Town FC regretfully announce the departure of our Academy Head of Coaching, Carwyn Edwards as of 1st September.


Carwyn has taken up a new opportunity with the FAW and we wish him every success in his new position. Carwyn has been instrumental in the development of our Academy for the past 4 years and we are grateful for all his efforts to improve the Academy standards at Maes Tegid.

The Club will be announcing some interim Management positions over the coming week whilst we put in motion the actions required to replace the vacancy left by Carwyn’s departure. We also thank Carwyn for his continued assistance to enable this procedure to take place and ensure continuity of Academy structures.

Comments


bottom of page