top of page

Bala Town Annual General MeetingThe Bala Town Football Club AGM will be taking place on Thursday June 20th at 6:30pm in the Plas Coch.


Everyone is most welcome to attend the evening!
Bydd Cyfarfod Blynyddol Clwb Pêl-droed Y Bala yn cael ei gynnal ar nos Iau Mehefin 20fed am 6:30y.h yn y Plas Coch.


Mae croeso i bawb ymuno ar y noson!

Comments


bottom of page