top of page

Manylion Cwpan Y Bragdy 2024Yn dilyn tyny enwau'r tîmau allan o'r het dydd Iau diwethaf, dyma'r gemau fydd yn cael ei chwarae yn Cwpan y Bragdy 2024!


Gêmau Rhagbrofol: Waen vs Pentrefoelas - Dydd Mawrth Mai 28fed

Llanuwchllyn vs Ysgol Godre'r Berwyn - Dydd Mercher Mai 29fed

Clwb Lem vs Llangwm - Dydd Llun Mehefin 3ydd

Llanfor vs Llandderfel - Dydd Mawrth Mehefin 4ydd


Rownd Go-Gynderfynol: Ysbyty Ifan vs Cerrig - Dydd Mercher Mehefin 5ed

Cigydd Bala vs Shevchenks FC - Dydd Iau Mehefin 6ed

Gêm Go-Gynderfynol 3 - Dydd Gwener Mehefin 7fed

Gêm Go-Gynderfynol 4 - Dydd Mawrth Mehefin 11fed


Rownd Gynderfynol: Gêm Gynderfynol 1 - Dydd Iau Mehefin 13fed

(Os rhaid ailchwarae - Dydd Mawrth Mehefin 18fed)

Gêm Gynderfynol 2 - Dydd Gwener Mehefin 14fed

(Os rhaid ailchwarae - Dydd Mercher Mehefin 19fed)


Rownd Derfynol: Gêm Derfynol - Dydd Gwener - Mehefin 21ainFydd pob gêm yn dechrau am 6:30yh


Fydd mynediad i bob gêm yn £2 - Oedolyn / £1 - Plant


I weld y rheolau, ewch i'r tudalen yma: Cwpan Y Bragdy / Bragdy CupComments


bottom of page