top of page

Support for Llyr / Cefnogaeth i Llyr

Hoffai Clwb Pêl-droed Y Bala ddymuno taith ddiogel i Llŷr Derwydd Jones o Llanfihangel, Dydd Gwener yma, 11eg Fawrth draw i ffiniau'r Wcrain yn ei 4x4 a threlar yn llawn nwyddau cymorth cyntaf, bwyd sych, llaeth powdr babanod yn ogystal â chewynnau. Fel Clwb rydym yn llwyr gefnogi Llŷr ac os oes gan unrhyw un arian dros ben ac os hoffech ymuno â ni i gefnogi Llŷr, dilynwch y ddolen 'gofundme'. Pob lwc LlŷrBala Town Football Club would like to wish Llŷr Derwydd Jones from Llanfihangel a safe journey this Friday, 11th March over to the Ukrainian borders in his 4x4 and a trailer full of first aid goods, dry food, baby powder milk as well as nappies. As a Club we fully support Llŷr and if anybody has any spare money and would like to join us in supporting Llŷr please follow the 'gofundme' link below. Good luck Llŷr


Comments


bottom of page