top of page

Free Bus To The JD Welsh Cup Final!Mae CPD Tref y Bala yn hapus i gyhoeddi fydd y Clwb yn rhedeg 1 bws am ddim i'n cefnogwyr i Rownd Derfynol Cwpan Cymru ar Ebrill 30ain 2023.


Fydd y bws yn gadael Bala am 12.00 ac yn gadael Bangor am 9.00 y nos. I sicrhau eich lle ar y bws, anfonwch neges plis i 07818404516 gyda eich enw llawn cyn dydd Llun 17fed Ebrill.


Fydd manylion y tocynnau am y gêm yn dilyn yn y dyfodol agos. Am unrhyw wybodaeth, cadwch lygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.


Bala Town Football Club are happy to announce we will be supplying 1 free bus for our supporters to the JD Welsh Cup Final on April 30th 2023.


The bus will leave Bala at 12.00noon and return back from Bangor at 9.00pm. To secure your place on the bus can you please text 07818404516 with your full name before Monday 17th April.


Ticket details for the match will follow in the near future. For any information, please keep an eye on our social media channels.

Recent Posts

See All

Supporters Information Regarding UECL Tie

The following information is for all supporters attending Thursday night's UECL tie against Sligo Rovers at Park Hall as per UEFA ruling. Please arrive at the stadium and take your seat early; parking

Comments


bottom of page