top of page

Diweddariad Cwpan Y BragdyWrth i ni agosau Rownd Derfynol Cwpan Y Bragdy, rydym wedi gorfod newid dyddiadau ar gyfer yr gêmau ail-chwarae yn y Rownd Cynderfynol.


Mae'r gêm ail chwarae rhwng Godre'r Berwyn a Pentrefoelas wedi ei newid i Ddydd Iau Mehefin y 9fed, hefo'r gic cyntaf am 6:30yh. Hoffem ddiolch Pentrefoelas am eu cytundeb caredig a'u cydweithrediad i newid dyddiad y gêm hon.


Felly, dyma'r dyddiadau newydd ar gyfer yr gêmau ail chwarae, ac y Rownd Derfynol:ROWND GYNDERFYNOL

(Gêmau Ail Chwarae)Dydd Mawrth 7fed o Mehefin – Clwb Lem v Waen


Dydd Iau 9fed o Mehefin – Pentrefoelas v Godre’r BerwynROWND DERFYNOL


Dydd Gwener 17 Mehefin

Comments


bottom of page