top of page

Cystadleuaeth Pêl-droed Cymysg Urdd Meirionnydd - Dydd Iau Chwefror 16 2023Roedd hi'n hyfryd gweld cymaint o blant ysgolion lleol a’r Faes Tegid ddydd Iau diwethaf yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Bêl-droed yr Urdd. Llongyfarchiadau mawr i'r enillwyr, Ysgol Godre'r Berwyn a da iawn i Ysgol Llanuwchllyn am orffen yn ail. Pob lwc i chi yn Aberystwyth

It was lovely to see so many of the local school children at Maes Tegid last Thursday competing in the Urdd Football Competition.

Congratulations to the winners, Ysgol Godre'r Berwyn and well done to Ysgol Llanuwchllyn for being runners up. Good luck to you in Aberystwyth
Commenti


bottom of page